نحوه ثبت نام مدرسان و برنامه زمان بندی چهارمین دوره مهارت های عمومی تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی به منظور بازآموزی و بهبود کیفیت سطح مدرسان علمی کاربردی استان، دوره آموزشی مهارت های عمومی تربیت مدرس را در بازه زمانی 7 لغایت 8 خرداد ماه و 21 الی 22 خرداد ماه 94 برگزار خواهد نمود. مراحل ثبت نام: 1)دریافت فیش ثبت نام و کد شناسایی پرداخت از سایت امور مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس: http://www.uast.ac.ir//Omor_Modaresan/SitePages/default.aspx 2) واریز فیش دریافتی در یکی از شعب بانک ملی (مبلغ واریزی یک میلیون ریال می باشد). 3)ثبت نام در بازه زمانی 5 خرداد ماه 94 ( ساعت 14)از طریق سایت مرکز تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خراسان رضوی به آدرس: www.modaresan.razavi-uast.ir انجام خواهد شد. ضمناً مدرسان محترم می توانند با استفاده از کد ملی به عنوان نام کاربری و کد ملی باضافه شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور وارد سامانه ثبت نام شوند. 4)ارسال اصل فیش ثبت نام به واحد استانی در اسرع وقت. تذکر: الف)شایان ذکر است مدرسانی مجاز به ثبت نام و شرکت در کارگاه را دارند که دارای کد مدرسی از دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده و کد مدرسی آن ها فعال باشد. ب)به تمامی مدرسان شرکت کننده در دوره به شرط حضور کامل گواهی اعطا می شود. ج) شرکت مدرسان محترم در دوره الزامی است و تمامی کلاس ها حضوری بوده و حضور و غیاب به صورت دستگاه مجهز به سنسور اثر انگشت انجام خواهد شد. د)کلاس ها در روزهای پنج شنبه و جمعه مورخه 07/03/94 و 08/03/94 و 21/03/94 و 22/03/94 از ساعت 8 صبح الی 20 در محل بلوار وكيل آباد، بلوار هنرستان، هنرستان 9 (خيابان گلشن)- مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی خراسان رضوی برگزار می گردد.